Blogg

5. December 2019
Selger trekker seg fra boligsalg

Har selger plutselig trukket seg fra boligsalget? Se hvordan du går frem for å kreve salget oppfylt.

Les mer
15. August 2019
Naboloven: Kort innføring

Krangel med naboen eller eiendomsrettslge problemstillinger? Naboloven regulerer tilfellet. Se dine rettigheter her.

Les mer
1. July 2019
Heve salg av bolig

Ønsker du å heve boligsalget? I utgangspunktet er salget bindene, men i noen tilfeller finnes det unntak. Se dine rettigheter her.

Les mer
1. July 2019
Bustadoppføringslova på 123

Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av bolig. Se dine rettigheter her.

Les mer
1. July 2019
Hva sier bustadoppføringslova om dagmulkt?

Er boligen forsinket? I mange tilfeller vil du ha krav på dagmulkt fra utbygger. Se dine rettigheter her.

Les mer
4. June 2019
Reklamasjon på boligkjøp

Vil du reklamere på boligkjøpet? Foreligger det en mangel vil du i noen tilfeller kunne heve boligkjøpet eller kreve prisavslag på boligen.

Les mer
31. May 2019
Prisavslag på boligkjøp - slik går du frem

Ønsker du prisavslag? Foreligger det en mangel ved boligen vil du kunne kreve prisavslag dersom det utgjør en verdireduksjon.

Les mer
31. May 2019
Kjøpt bolig med skjeggkre: Dine rettigheter

Kjøpt bolig med skjeggkre? Ut fra tilstandene i boligen vil du noen ganger kunne kreve prisavslag. Se dine rettigheter.

Les mer
9. April 2019
Rettigheter ved klage på boligkjøp

Vil du klage på boligkjøpet? Foreligger det mangler ved boligen vil du i noen tilfeller kunne kreve heving, prisavslag, retting eller erstatning.

Les mer
9. April 2019
Feil og mangler ved nybygg

Kjøpt nybygg med feil og mangler? Ofte vil du kunne klage til utbygger. Se dine rettigheter her.

Les mer