Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova på 123

Ved forbrukerbruk av bolig kommer en av to lover til anvendelse: Avhendingsloven eller bustadoppføringsloven. Mens avhendingsloven regulerer de fleste typer boligkjøp, gjelder bustadoppføringslova for avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av bolig, typisk oppføring av nybygg og lignende. Loven sidestiller ombyggingsarbeid som er så omfattende at boligen i realiteten fremstår som ny, med oppføring […]

Les mer...