Få tilbud fra advokater innen eiendomsrett

Vi matcher din henvendelse med tilbud fra inntil 3 relevante advokater, helt gratis og uforpliktende

Slik fungerer det

Les mer om temaet

Les deg opp om din problemstilling, slik at du er bedre egnet til å vite om du trenger å benytte deg av en advokat eller ikke innenfor problemstillingen innen eiendomsrett.

Fyll ut skjemaet

Dersom du finner det nødvendig å benytte advokat kan du fylle ut skjemaet på vår side og få tilbud fra advokater. Skjemaet går superraskt og fylle ut og det er helt gratis og uforpliktende.

Få tilbud fra advokater

Etter du har fylt ut skjemaet vil du få tilbud fra forskjellige advokater som kan eiendomsrett. Du kan fritt velge å ikke benytte deg av disse, eller velge en av dem. Du betaler ingenting til oss.

Bilde

Hvordan heve boligkjøp

Se hvordan du hever boligkjøpet. Heving av boligkjøp krever at det foreligger en vesentlig mangel, så kravene er strenge.

Bilde

Alt du trenger å vite om naboloven

Se alt du trenger å vite om naboloven. Naboloven inneholder mange regler, alt fra oppførsel mellom naboer til hvordan du hever et boligkjøp.

Bilde

Bustadoppføring

Se alt du trenger å vite om bustadoppføringslova. Denne loven inneholder reglene om oppføring av boliger mellom forbrukere og næringsdrivende.

Bilde

Slik inngår du avtale om boligkjøp

Se hvordan du inngår gyldig avtale om boligkjøp. En gyldig avtale krever et tilbud og aksept, og det kan ikke foregå andre ugyldighetsgrunner.

Bilde

Hevd på eiendom

Se hvordan du krever hevd på eiendom. Reglene er strenge og krever at du har brukt eiendommen som din egen i lang tid.

Bilde

Se alt du trenger å vite om byggetillatelse

Se hvordan du får byggetillatelse. Vi går gjennom reglene og forteller deg hvordan du går frem, kravene og andre viktige ting.

FAQS

Få svar på vanlige spørsmål om eiendomsrett

I utgangspunktet er alle avtaler bindende, slik at du ikke kan angre boligkjøpet med mindre noe er galt med avtalen. I noen tilfeller kan du angre avtalen dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn forventet. Da vil du kunne heve kjøpet, hvilket medfører at du vil få tilbake pengene. Er du en boligselger vil du også ha rett til å heve avtalen dersom for eksempel kjøper ikke betaler kjøpesummen.

I utgangspunktet kan ikke selger trekke seg fra avtalen. I noen tilfeller vil det imidlertid være unntak fra dette. For eksempel hvis kjøper ikke betaler kjøpesummen vil såklart selger kunne trekke seg fra avtalen. Lignende er hvis selger har blitt lurt til å inngå avtalen, truet eller lignende. Men i utgangspunktet skal det altså mye til for at selger kan trekke seg fra avtalen rettslig.

Her er det naboloven som gjelder. Naboen din skal ikke oppføre seg urimelig, det er dette som er utgangspunktet. Reglene som gjelder i borettslaget du bor i eller lignende vil også være avgjørende. Mange borettslag har vedtekter og regler som vil være avgjørende for hva som er lov. Det er lov å ta seg en fest i ny og ne, men som oftest må det en konkret helhetsvurdering til for å se om naboen har gått over grensen.

Det første du må gjøre dersom du mener noen har bygget på din eiendom er at du må finne ut om det faktisk er din eiendom. Dette har å gjøre med eiendomsgrenser å gjøre. Dersom det viser seg at naboen har bygget på eiendommen din må du saksøke naboen din.

En servitutt er primært en rettighet til å bruke noe på en annen persons eiendom. Det kan for eksempel være snakk om en veirett, rett til å bruke ledning over personens eiendom, eller lignende. I noen tilfeller oppstår det konflikter om man har rett til å bruke en servitutt eller ikke, og da er det alminnelige regler om eiendomsrett som kommer til spille.

Det er flere vilkår for å kreve hevd av eiendom. For det første må du ha brukt det du skal hevde i god tro om at du var eier, videre må bruken ha foregått i over 20 år. Typiske hevdstilfeller kan dreie seg om konflikter vedrørende veirett og lignende. Om man kan kreve hevd beror ofte på en konkret helhetsvurdering.