Hovedforskjellene på primær- og sekundærbolig

Reklamasjon

Det er to hovedtyper boliger: primære og sekundære. Begge har sine fordeler og ulemper, så det er viktig å forstå de viktigste forskjellene før du for eksempel tar en beslutning om å kjøpe sekundærbolig for utleie. I denne artikkelen vil sammenligne primær- og sekundærboliger ut ifra noen sentrale kategorier, inkludert lån, renter, og skatter, lover […]

Les mer...

Sjekkliste til boligsalg – dette må du huske på

Reklamasjon

Det er fort gjort å miste oversikten når du skal selge bolig. Det er mye som skal på plass, fra juridisk papirarbeid til flytting av eiendeler. Vi har gjort prosessen enda litt enklere for deg ved å sette opp en praktisk sjekkliste til boligsalg, slik at du alltid har oversikt over hva du bør gjøre: […]

Les mer...

Bruke advokat eller megler til å selge boligen?

Reklamasjon

Vi får mange henvendelser fra mennesker som ønsker å selge boligen sin. Spørsmålet de stiller er imidlertid om det er best å bruke en personlig advokat eller en eiendomsmegler. Svaret er egentlig ikke så enkelt å si, men vi skal prøve å forklare noen fordeler med de forskjellige meglerne. Advokat Fordelen med å bruke en […]

Les mer...

Hvordan inngå gyldig avtale om boligkjøp?

Reklamasjon

I denne artikkelen vil vi forklare deg hvordan du inngår en gyldig avtale om boligkjøp. Dette vil si hva som skal til før avtalen er bindende. Først vil vi forklare følgene av at en avtale er bindende, deretter vi vi forklare hvordan en bindende avtale om et boligkjøp kommer til. Det er relativt lite som […]

Les mer...

Selger trekker seg fra boligsalg

Heving

I denne artikkelen skal vi se på mulighetene for selger til å trekke seg fra et boligsalg. Hovedregelen etter norsk rett er at når bindene avtale om et salg av bolig er inngått, kan ingen av partene trekke seg fra denne avtalen. Det blir derfor avgjørende å fastsette når en bindende avtale er inngått mellom […]

Les mer...

Naboloven: Kort innføring

Naboloven

I denne artikkelen skal vi ta en generell gjennomgang av naboloven. Offisiell tittel på loven er «lov om rettshøve mellom grannar», loven er derfor ofte omtalt som «granneloven». Vi skal se på lovens oppbygging, hvilke rettigheter og plikter loven oppstiller, og dessuten skal vi ta et dypdykk ned i lovens mest sentrale bestemmelse: naboloven § […]

Les mer...

Heve salg av bolig

Reklamasjon

I denne artikkelen skal vi ta for oss selgers adgang til å heve salg av bolig. Som regel ser man spørsmålet fra motsatt vinkel; i hvilke tilfeller har kjøper mulighet til å heve kjøp av bolig. Typisk fordi kjøper har oppdaget enorme feil eller mangler med boligen som han har kjøpt, og som det ikke […]

Les mer...

Bustadoppføringslova på 123

Bustadoppføringslova

Ved forbrukerbruk av bolig kommer en av to lover til anvendelse: Avhendingsloven eller bustadoppføringsloven. Mens avhendingsloven regulerer de fleste typer boligkjøp, gjelder bustadoppføringslova for avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av bolig, typisk oppføring av nybygg og lignende. Loven sidestiller ombyggingsarbeid som er så omfattende at boligen i realiteten fremstår som ny, med oppføring […]

Les mer...